Labeling - התוויית תוויות ומדבקות

בעולם השיווק הנוכחי שמתחדש בכל יום, מחויבים היצרנים לספק פתרונות אריזה ייחודיים על מנת להתחרות על מדפי המוצרים במרכולים מול המוצר המתחרה.

אנו הנציגים הבלעדיים של 'Packin' בישראל, אנו מקפידים להתחדש ולחפש בהתמדה אחר הטרנד החם הבא בעולם האריזה ולספק פתרונות הדבקה ומיתוג ייחודיים כגון: תווי מבצע, מדבקות סימן מסחרי ועוד.

יצרני טכנולוגיות הדבקת מדבקות ומיתוג:

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 22 - 2 = ?
Enter the equation result to proceed
תפריט