Bagers - הכנסה לשקית

בשונה ממכונות ה'פלופאק' בה יש מערכת עיטוף וסגירה מיריעת גליל, ישנם מוצרים הנארזים בדרכים ובצורות אחרות.

תהליך האריזה מתבצע על ידי שינוע המוצר לתחנת הרמת השקית. המכונה מרימה באמצעות ואקום את השקית ויוצרת פתח שדרכו המוצר מוחדר לשקית, המוצר והשקית נתלשים מחבילת השקיות, מועברים לתחנת הקשירה ושם נקשרים, מוחתמים בתאריך אחרון לשיווק ומולחמים בקצה השקית במערכת 'הזיהוי פתיחה ניכרת לעין'.

בזכות הרובוטיקה המתקדמת של חברת הארטמן שאנו מייצגים בארץ בבלעדיות, אנו יודעים לבצע את השלבים הכנסת המוצרים לשקית בדיוק מושלם, במהירות מירבית ועם מינימום טעויות.

יצרן:

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 25 - 10 = ?
Enter the equation result to proceed
תפריט