Box Filler - סידור ארגזים אוטומטי

בקצה קו הייצור והאריזה, מגיע שלב הסידור בארגזים.
במרבית מפעלי הייצור, עומד אדם בקצה תהליך האריזה על מנת לסדר את התוצרים בארגזים ולהכין אותם לשליחה.

שיתוף הפעולה שלנו עם מותגי העל הבינלאומיים בתחום האריזה מאפשר לנו לתכנן ולספק טכנולוגיה מתקדמת במיוחד גם בשלב סידור הארגזים.

טכנולוגיית סידור הארגזים הייחודית לחברת 'אס אר פק' מסוגלת לסדר את התוצרת לשליחה באמצעות רובוטיקה מתקדמת המסדרת את המוצרים הארוזים בארגזים בצורה חכמה, יעילה ומדויקת.

יצרני טכנולוגיית 'Box Filler':

logo_sr_pack_israel_servotech
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 29 - 2 = ?
Enter the equation result to proceed
תפריט