פירות, ירקות, שורשים ועוד

בקופסא, ביחידות בודדות או בקבוצות.
אנו ב'סרווטק בקרה בע"מ' מספקים את מכלול היקפי של כלים ושירותים על מנת להקים קו אריזה שלם למגדלי פירות וירקות.

אנו בקיאים בשיטת 'מהקטיף לאריזה' ומסוגלים להקים כל קו אריזה, מורכב ככל שיהיה ממש בשדה הגידול של לקוחותנו.

כדרך הטבע בתחום החקלאות, גודל המוצרים משתנה מפריט לפריט. על כן, ניסיוננו עתיר השנים מאפשר לנו לספק לכך מענה וליצור קווי אריזה גמישים למצבים אלו.
כדי לפתח קווי אריזה אלו, אנו נעזרים בטכונולוגיית 'אריזה בתנועה' ומשתמשים במכונת 'פלופאק-סרוו' של היצרן "Lafer – לאפר" האיטלקי.

נשמח לשתף עמכם פעולה ולספק לכם קווי אריזה לפירות וירקות מתוחכמים, מהירים ומדויקים,

סרווטק בקרה בע”מ.

יצרנים:

logo_sr_pack_israel_servotech
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 27 - 1 = ?
Enter the equation result to proceed
תפריט